ม.ร.มอบเครื่องช่วยฟังให้นักศึกษาผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบเครื่องช่วยฟังในหูสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบเครื่องช่วยฟังในหูสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ ให้แก่นายอนุวัฒน์ ธนาสดใส และนางสาวอริยา เล็กบาง ผู้พิการทางการได้ยิน นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ทั้งนี้ ผลงานประดิษฐ์เครื่องช่วยฟังดังกล่าว เป็นผลงานประดิษฐ์ของ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ ในงาน “EUROINVENT 2016” เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ Palas Mall, Iasi ประเทศโรมาเนีย

เครื่องช่วยฟังในหู สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้

สำหรับเครื่องช่วยฟังในหู เป็นผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี พ.ศ.2557 มีเป้าหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟังให้มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก โดยใช้การชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาการได้ยิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยผู้วิจัยได้นำเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นนี้ไปทดสอบใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วได้ผลเป็นอย่างดี

ด้านนายอนุวัฒน์ ธนาสดใส นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจที่มหาวิทยาลัยมอบเครื่องช่วยฟังให้ เพราะปกติต้องใช้เครื่องช่วยฟังอยู่ตลอด ได้ทดลองใช้แล้วช่วยทำให้ระบบการได้ยินเสียงของหูชัดเจนขึ้น และเป็นเครื่องที่แตกต่างจากที่มีอยู่ คือ สามารถชาร์จไฟได้ ตั้งใจจะนำไปใช้ขณะที่ทำงานในออฟฟิศ ส่วนเวลามาเรียนหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก็จะใช้เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กของตนเอง ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ช่วยดูแลนักศึกษาพิการให้เรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข

น.ส.อริยา เล็กบาง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเกิดของตนเอง (6 มิถุนายน) ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย เมื่อได้ทดลองใช้เครื่องช่วยฟังแล้ว ทำให้ระบบการฟังกว้างและชัดเจน ดิฉันตั้งใจจะนำไปใช้เวลาอ่านหนังสือที่บ้าน หรือโต๊ะทำงานเพื่อให้สะดวกในการพกพาและชาร์จแบตได้ต่อเนื่อง วันนี้รู้สึกว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้ว อยากให้มหาวิทยาลัยมอบโอกาสที่ดีเช่นนี้ให้กับเพื่อนๆ ผู้พิการทางได้ยินอีกหลายๆ คนที่ยังรอโอกาสนี้อยู่ด้วย

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/52780

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย19มิ.ย.59
วันที่โพสต์: 20/06/2559 เวลา 10:17:58 ดูภาพสไลด์โชว์ ม.ร.มอบเครื่องช่วยฟังให้นักศึกษาผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบเครื่องช่วยฟังในหูสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบเครื่องช่วยฟังในหูสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ ให้แก่นายอนุวัฒน์ ธนาสดใส และนางสาวอริยา เล็กบาง ผู้พิการทางการได้ยิน นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน เพื่อนำไปใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวัน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องทำงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร ทั้งนี้ ผลงานประดิษฐ์เครื่องช่วยฟังดังกล่าว เป็นผลงานประดิษฐ์ของ ผศ.พิศิษฐ์ แสง-ชูโต รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ศิศีโรตม์ เกตุแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการออกแบบและการสร้างเครื่องช่วยฟังในหู สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ ในงาน “EUROINVENT 2016” เมื่อวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2559 ณ Palas Mall, Iasi ประเทศโรมาเนีย เครื่องช่วยฟังในหู สำหรับผู้พิการทางการได้ยิน แบบชาร์จได้ สำหรับเครื่องช่วยฟังในหู เป็นผลงานจากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี พ.ศ.2557 มีเป้าหมายเพื่อออกแบบและสร้างเครื่องช่วยฟังให้มีราคาถูก ขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก โดยใช้การชาร์จแบตเตอรี่ เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้งานเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาการได้ยิน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และผู้บกพร่องทางการได้ยิน โดยผู้วิจัยได้นำเครื่องช่วยฟังที่สร้างขึ้นนี้ไปทดสอบใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วได้ผลเป็นอย่างดี ด้านนายอนุวัฒน์ ธนาสดใส นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจที่มหาวิทยาลัยมอบเครื่องช่วยฟังให้ เพราะปกติต้องใช้เครื่องช่วยฟังอยู่ตลอด ได้ทดลองใช้แล้วช่วยทำให้ระบบการได้ยินเสียงของหูชัดเจนขึ้น และเป็นเครื่องที่แตกต่างจากที่มีอยู่ คือ สามารถชาร์จไฟได้ ตั้งใจจะนำไปใช้ขณะที่ทำงานในออฟฟิศ ส่วนเวลามาเรียนหรือทำกิจกรรมอื่นๆ ก็จะใช้เครื่องช่วยฟังขนาดเล็กของตนเอง ผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ช่วยดูแลนักศึกษาพิการให้เรียนหนังสือร่วมกับเพื่อนๆ ได้อย่างมีความสุข น.ส.อริยา เล็กบาง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า วันนี้เป็นวันเกิดของตนเอง (6 มิถุนายน) ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย เมื่อได้ทดลองใช้เครื่องช่วยฟังแล้ว ทำให้ระบบการฟังกว้างและชัดเจน ดิฉันตั้งใจจะนำไปใช้เวลาอ่านหนังสือที่บ้าน หรือโต๊ะทำงานเพื่อให้สะดวกในการพกพาและชาร์จแบตได้ต่อเนื่อง วันนี้รู้สึกว่าเราเป็นผู้โชคดีแล้ว อยากให้มหาวิทยาลัยมอบโอกาสที่ดีเช่นนี้ให้กับเพื่อนๆ ผู้พิการทางได้ยินอีกหลายๆ คนที่ยังรอโอกาสนี้อยู่ด้วย ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/education/52780

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...