ไปรษณีย์ไทยปรับเว็บไซต์ เพิ่มฟีเจอร์เพื่อการเข้าถึงของผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

มาสคอต ไปรษณีย์ไทย

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ปรับโฉมเว็บไซต์ http://www.thailandpost.co.th เพิ่มฟีเจอร์สำหรับผู้พิการ ขานรับนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รองรับการใช้งานของผู้พิการทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ของไปรษณีย์ไทยได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในการรับข่าวสารของทุกคนในสังคมโดยเว็บไซต์รูปแบบใหม่ผู้พิการสามารถใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยให้เป็น “เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility)” ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ผู้พิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ โดยจะต้องครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสามารถรับรู้เข้าใจหรือมีความต้องการใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยนั้น จะออกแบบตามวิธีการใช้งานของแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้พิการทางสายตา จะใช้งานเว็บไซต์ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ โปรแกรมอ่านออกเสียงบนหน้าจอ (Voice Browser) เป็นเสียงภาษาไทย (Thai text to Speech) เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป รวมทั้งยังสามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาได้เป็นอย่างดี

นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้งานเว็บไซต์รูปแบบใหม่นี้ ผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ อาทิ การตรวจสอบรายละเอียดของบริการต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับสิ่งของที่จะฝากส่ง ข้อมูลอัตราค่าบริการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบสถานะของสิ่งของที่ฝากส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารอื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของไปรษณีย์ไทยอีกด้วย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคของคนพิการในสังคม

นางสมร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมากถึง 1,567,571 ราย (ข้อมูล : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ขณะที่เทคโนโลยีที่รองรับหรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแก่ผู้พิการ ในประเทศไทยยังมีไม่มากนักและไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้พิการได้อย่างครอบคลุม ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม ตลอดจนอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่มากกว่าคนปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ http://www.thailandpost.co.th

ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1460376971

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 11 เม.ย.59
วันที่โพสต์: 12/04/2559 เวลา 09:18:03 ดูภาพสไลด์โชว์ ไปรษณีย์ไทยปรับเว็บไซต์ เพิ่มฟีเจอร์เพื่อการเข้าถึงของผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

มาสคอต ไปรษณีย์ไทย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ปรับโฉมเว็บไซต์ http://www.thailandpost.co.th เพิ่มฟีเจอร์สำหรับผู้พิการ ขานรับนโยบายของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รองรับการใช้งานของผู้พิการทุกกลุ่มให้สามารถเข้าถึงข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ของไปรษณีย์ไทยได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งเป็นการส่งเสริมความเสมอภาคในการรับข่าวสารของทุกคนในสังคมโดยเว็บไซต์รูปแบบใหม่ผู้พิการสามารถใช้งานได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นางสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) กล่าวว่า ไปรษณีย์ไทยได้มีการปรับปรุงเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทยให้เป็น “เว็บไซต์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ (Web Accessibility)” ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป ผู้พิการหรือทุพลภาพ ผู้สูงอายุ โดยจะต้องครอบคลุมกลุ่มผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลสามารถรับรู้เข้าใจหรือมีความต้องการใช้งานได้อย่างเท่าเทียมกัน สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยนั้น จะออกแบบตามวิธีการใช้งานของแต่ละกลุ่ม เช่น ผู้พิการทางสายตา จะใช้งานเว็บไซต์ร่วมกับโปรแกรมอ่านหน้าจอ (Screen Reader) หรือ โปรแกรมอ่านออกเสียงบนหน้าจอ (Voice Browser) เป็นเสียงภาษาไทย (Thai text to Speech) เพื่อให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เหมือนกับผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป รวมทั้งยังสามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกพาได้เป็นอย่างดี นางสมร กล่าวเพิ่มเติมว่า การใช้งานเว็บไซต์รูปแบบใหม่นี้ ผู้พิการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ อาทิ การตรวจสอบรายละเอียดของบริการต่างๆ ให้เหมาะสมสำหรับสิ่งของที่จะฝากส่ง ข้อมูลอัตราค่าบริการ ตลอดจนสามารถตรวจสอบสถานะของสิ่งของที่ฝากส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังมีข่าวสารอื่นๆ รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของไปรษณีย์ไทยอีกด้วย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาเว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคของคนพิการในสังคม นางสมร กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนมากถึง 1,567,571 ราย (ข้อมูล : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ) ขณะที่เทคโนโลยีที่รองรับหรืออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันแก่ผู้พิการ ในประเทศไทยยังมีไม่มากนักและไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้พิการได้อย่างครอบคลุม ทำให้เกิดข้อจำกัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมในสังคม ตลอดจนอุปสรรคในการรับรู้ข่าวสารต่างๆ ที่มากกว่าคนปกติ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center 1545 หรือเว็บไซต์ http://www.thailandpost.co.th ขอบคุณ... http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1460376971

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...