สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการที่ต้องการขาเทียม

แสดงความคิดเห็น

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการที่ต้องการขาเทียม

คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้จัดการเขตสินไหมภาคเหนือ พร้อมพนักงานสาขาเชียงใหม่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบวัสดุอะลูมิเนียมรวมน้ำหนักกว่า 60 กิโลกรัม ให้กับตัวแทนมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปทำขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการที่ต้องการขาเทียม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยวัสดุอะลูมิเนียมดังกล่าวได้รับการบริจาคและรวบรวมมาจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อช่วยเปิดโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ ซึ่งกำลังรอคอยขาเทียมอยู่ในขณะนี้

ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2664656

ที่มา: ryt9.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 15/06/2560 เวลา 10:44:42 ดูภาพสไลด์โชว์ สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการที่ต้องการขาเทียม

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สินมั่นคงส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อผู้พิการที่ต้องการขาเทียม คุณนุกูล วิไลรัตน์ ผู้จัดการเขตสินไหมภาคเหนือ พร้อมพนักงานสาขาเชียงใหม่ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบวัสดุอะลูมิเนียมรวมน้ำหนักกว่า 60 กิโลกรัม ให้กับตัวแทนมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทย ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปทำขาเทียม ช่วยเหลือผู้พิการที่ต้องการขาเทียม แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยวัสดุอะลูมิเนียมดังกล่าวได้รับการบริจาคและรวบรวมมาจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจจริงที่จะส่งต่อสิ่งดีดี เพื่อช่วยเปิดโอกาสในชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้พิการที่ยากไร้ ซึ่งกำลังรอคอยขาเทียมอยู่ในขณะนี้ ขอบคุณ... http://www.ryt9.com/s/prg/2664656

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...