แม่บ้านทอ.นำเครือข่ายลงใต้ มอบรถเข็นช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับผวจ.ปัตตานีและเครือข่าย จัดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพผู้พิการ มอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ภาคใต้

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับผวจ.ปัตตานีและเครือข่าย จัดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพผู้พิการ มอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ภาคใต้ ...

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ผวจ. ปัตตานี นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ กล่าวว่า โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ โดยอาศัยเครือข่ายการศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ถือเป็นนวตกรรมที่รองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการนี้ จะก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงสามารถขยายผลไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

สำหรับโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นโครงการหนึ่งที่กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31 นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 12 และภาคีเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี สาธารณสุขจ.ปัตตานี สาธารณสุขหนองจิก สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัตตานี ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการนำรถเข็น (วีลแชร์) ทั้งประเภทเด็กเล็ก เด็กโต และมาตรฐานทั่วไป รถโยก เตียงนอนคนพิการ มอบให้พี่น้องประชาชนผู้พิการที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตได้นำไปใช้ประโยชน์และมีกำลังใจที่จะดูแลตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของครอบครัว และยังจะขยายความช่วยเหลือนี้ต่อไปในอนาคต หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และสภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการในปัจจุบันอีกด้วย

นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9

ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/regional/579636

ที่มา: dailynews.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 14 มิ.ย.60
วันที่โพสต์: 15/06/2560 เวลา 10:41:46 ดูภาพสไลด์โชว์ แม่บ้านทอ.นำเครือข่ายลงใต้ มอบรถเข็นช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับผวจ.ปัตตานีและเครือข่าย จัดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพผู้พิการ มอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ภาคใต้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร่วมกับผวจ.ปัตตานีและเครือข่าย จัดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพผู้พิการ มอบรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ภาคใต้ ... เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ รุ่งสว่าง นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วย นายวีรนันทน์ เพ็งจันทน์ ผวจ. ปัตตานี นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 นาวาอากาศเอกหญิง กรนันท์ กล่าวว่า โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นโครงการที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ความผูกพันระหว่างนักเรียน นิสิต นักศึกษา คนพิการ โดยอาศัยเครือข่ายการศึกษา เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงาน เป็นการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ถือเป็นนวตกรรมที่รองรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือคนพิการนี้ จะก่อให้เกิดรากฐานที่มั่นคงสามารถขยายผลไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป สำหรับโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ เป็นโครงการหนึ่งที่กองทัพอากาศ โดยสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 (กกล.ทอ.ฉก.9) และมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31 นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 12 และภาคีเครือข่าย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี สาธารณสุขจ.ปัตตานี สาธารณสุขหนองจิก สาธารณสุขอำเภอโคกโพธิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปัตตานี ได้ประสานความร่วมมือในการดำเนินการนำรถเข็น (วีลแชร์) ทั้งประเภทเด็กเล็ก เด็กโต และมาตรฐานทั่วไป รถโยก เตียงนอนคนพิการ มอบให้พี่น้องประชาชนผู้พิการที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตได้นำไปใช้ประโยชน์และมีกำลังใจที่จะดูแลตนเอง ไม่ให้เป็นภาระของครอบครัว และยังจะขยายความช่วยเหลือนี้ต่อไปในอนาคต หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับวัย และสภาพความเป็นอยู่ของผู้พิการในปัจจุบันอีกด้วย นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 นายกเหล่ากาชาดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ พร้อมคณะจัด“โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ” มอบรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยสำหรับผู้พิการ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 ขอบคุณ... https://www.dailynews.co.th/regional/579636

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...