ขนส่งหนองคายมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

ขนส่งจังหวัดหนองคาย พร้อมพันธมิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดหนองคาย

หนองคาย - ขนส่งจังหวัดหนองคาย พร้อมพันธมิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดหนองคาย เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 ก.พ.) ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานโครงการ แฮปปี้เนส ฟอร์ออล(Happinessforall)ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน

ขนส่งจังหวัดหนองคาย พร้อมพันธมิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดหนองคาย

กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่พิการจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน การใช้รถใช้ถนน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยในปีงบประมาณ 2559 จ.หนองคาย ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือกองทุนเลขสวย ซึ่งมีรายได้จากการบริจาคของผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 38 ราย ประกอบด้วย ขาเทียม ระดับใต้เข่า 5 ราย ขาเทียมระดับเหนือเข่า 10 ราย รถนั่งธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 10 ราย รถนั่งไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 3 ราย และเตียงนอน 3 ไก พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 1,787,000 บาท ซึ่งการมอบอุปกรณ์ให้คนพิการครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018420 (ขนาดไฟล์: 166)

ที่มา: manager.co.thออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 22 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 23/02/2560 เวลา 10:04:15 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งหนองคายมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

ขนส่งจังหวัดหนองคาย พร้อมพันธมิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดหนองคาย หนองคาย - ขนส่งจังหวัดหนองคาย พร้อมพันธมิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดหนองคาย เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (22 ก.พ.) ที่ห้องประชุมโรงแรมรอยัลนาคารา อ.เมืองหนองคาย นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานโครงการ แฮปปี้เนส ฟอร์ออล(Happinessforall)ความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน ขนส่งจังหวัดหนองคาย พร้อมพันธมิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการที่พิการจากอุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดหนองคาย กรมการขนส่งทางบก จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อมอบของขวัญปีใหม่ 2560 ให้แก่ประชาชน มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่พิการจากการประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน การใช้รถใช้ถนน และจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยในปีงบประมาณ 2559 จ.หนองคาย ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือกองทุนเลขสวย ซึ่งมีรายได้จากการบริจาคของผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 38 ราย ประกอบด้วย ขาเทียม ระดับใต้เข่า 5 ราย ขาเทียมระดับเหนือเข่า 10 ราย รถนั่งธรรมดาพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 10 ราย รถนั่งไฟฟ้าพร้อมเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับ 3 ราย และเตียงนอน 3 ไก พร้อมที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 1,787,000 บาท ซึ่งการมอบอุปกรณ์ให้คนพิการครั้งนี้จะเป็นการช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขอบคุณ... http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9600000018420

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...