ขนส่งพิจิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

รองผู้ว่าฯพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน

นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย จากการใช้รถใช้ถนนจำนวน 15 ราย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิจิตร ที่หอประชุม CK Convention Hall ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นเงิน 740,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( กปถ. ) ที่เป็นเงินมาจากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย สำหรับอุปกรณ์ที่นำมามอบนั้นได้แก่ แขน ขาเทียม รถนั่งไฟฟ้าและอื่นๆอีกหลายรายการ ซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการไม่สวมหมวกกันน็อค อีกทั้งประสบอุบัติเหตุที่มิได้เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยเกิดจากผู้ที่เมาแล้วขับ ขับรถมาชนรวมถึงใช้บริการรถสาธารณะที่ผู้ขับขี่รถรับจ้างไม่เคารพกฎจราจร จึงส่งผลให้เกิดเหตุน่าเศร้าสลดใจจนเป็นเหตุให้หลายคนต้องกลายเป็นผู้พิการ แต่ก็ยังโชคดีที่รัฐบาลมิได้ทอดทิ้งจึงได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ดังกล่าว

ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2172434/ (ขนาดไฟล์: 0 )

ที่มา: news.sanook.comออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 21 ก.พ.60
วันที่โพสต์: 22/02/2560 เวลา 10:08:45 ดูภาพสไลด์โชว์ ขนส่งพิจิตรมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน รองผู้ว่าฯพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน นายปิยะ วงศ์ลือชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย จากการใช้รถใช้ถนนจำนวน 15 ราย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดย นายสุรชัย ทับยา ขนส่งจังหวัดพิจิตร ที่หอประชุม CK Convention Hall ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินเป็นค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเป็นเงิน 740,000 บาท ซึ่งเป็นเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ( กปถ. ) ที่เป็นเงินมาจากการประมูลป้ายทะเบียนเลขสวย สำหรับอุปกรณ์ที่นำมามอบนั้นได้แก่ แขน ขาเทียม รถนั่งไฟฟ้าและอื่นๆอีกหลายรายการ ซึ่งผู้ประสบอุบัติเหตุส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากการไม่สวมหมวกกันน็อค อีกทั้งประสบอุบัติเหตุที่มิได้เกิดจากการกระทำของตนเอง โดยเกิดจากผู้ที่เมาแล้วขับ ขับรถมาชนรวมถึงใช้บริการรถสาธารณะที่ผู้ขับขี่รถรับจ้างไม่เคารพกฎจราจร จึงส่งผลให้เกิดเหตุน่าเศร้าสลดใจจนเป็นเหตุให้หลายคนต้องกลายเป็นผู้พิการ แต่ก็ยังโชคดีที่รัฐบาลมิได้ทอดทิ้งจึงได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ดังกล่าว ขอบคุณ... http://news.sanook.com/2172434/

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...