จิตอาสากู้ภัยร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

จิตอาสากู้ภัยร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 59 นายศิโรจน์ กมลพรวัฒนา นางสาวธันยพร เนียมหอม จิตอาสากู้ภัยคูบางหลวง ร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์ จำนวน 3 คัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบให้สถานีอนามัยคูบางหลวง หมู่ 1 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวน 2 คัน และที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวน 1 คัน

จากการสอบถามนายศิโรจน์ กมลพรวัฒนา กล่าวว่า เพื่อนำไปอำนวยความสะดวกให้เด็ก คนพิการ สตรี สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สุขภาพไม่แข็งแรง ที่มาบริการ ซึ่งบางรายขอยืมไปใช้ที่บ้าน เนื่องจากสถานีอนามัยคูบางหลวง มีรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์ไม่เพียงพอแก่การให้บริการแก่ผู้ป่วย

ด้าน นางศิริรัตน์ อารีมิตร์ ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.ลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ป่วย เดินไม่ได้ ที่มาใช้บริการที่อำเภอ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการ ที่มาติดต่อราชการที่อำเภอลาดหลุมแก้ว เมื่อมีจิตอาสานำรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์มาบริการให้เป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาติดต่อราชการที่เดินไม่ได้ รู้สึกดีใจที่ได้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์มาบริการประชาชนเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/region/70136

ที่มา: บ้านเมืองออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 9 ธ.ค.59
วันที่โพสต์: 13/12/2559 เวลา 09:54:37 ดูภาพสไลด์โชว์ จิตอาสากู้ภัยร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

จิตอาสากู้ภัยร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9 ธ.ค. 59 นายศิโรจน์ กมลพรวัฒนา นางสาวธันยพร เนียมหอม จิตอาสากู้ภัยคูบางหลวง ร่วมมอบรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์ จำนวน 3 คัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมอบให้สถานีอนามัยคูบางหลวง หมู่ 1 ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวน 2 คัน และที่ว่าการอำเภอลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี จำนวน 1 คัน จากการสอบถามนายศิโรจน์ กมลพรวัฒนา กล่าวว่า เพื่อนำไปอำนวยความสะดวกให้เด็ก คนพิการ สตรี สตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สุขภาพไม่แข็งแรง ที่มาบริการ ซึ่งบางรายขอยืมไปใช้ที่บ้าน เนื่องจากสถานีอนามัยคูบางหลวง มีรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์ไม่เพียงพอแก่การให้บริการแก่ผู้ป่วย ด้าน นางศิริรัตน์ อารีมิตร์ ปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร อ.ลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า ที่ผ่านมามีผู้ป่วย เดินไม่ได้ ที่มาใช้บริการที่อำเภอ จึงมีความจำเป็นที่ต้องมีรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือผู้พิการ ที่มาติดต่อราชการที่อำเภอลาดหลุมแก้ว เมื่อมีจิตอาสานำรถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์มาบริการให้เป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาติดต่อราชการที่เดินไม่ได้ รู้สึกดีใจที่ได้รถเข็นนั่งสำหรับคนพิการวีลแชร์มาบริการประชาชนเกิดความสะดวกมากยิ่งขึ้น ขอบคุณ... http://www.banmuang.co.th/news/region/70136

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...