สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื้อหาบางส่วน

หนุ่มชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงป่วยเป็นโรคจนทำให้เป็นคนพิการตาบอดสนิททั้งสองข้าง จากคนสิ้นหวังในชีวิตกลับพลิกชีวิตตัวเอง เพียงเพราะน้อมนำแนวทางคำสั่งสอนเศรษฐกิจพอเพียง ของพ่อหลวงรัชกาลที่ ๙ กลายเป็นเจ้าของโรงงานเนยถั่ว และ น้ำมันถั่ว ส่งขายซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่ง สร้างรายได้ต่อเดือนหลักล้านบาท หนุ่มกระเหรี่ยงคนดังกล่าว คือ นายพอลร์ ผู้พิขิตไพร อายุ ๔๐ ปี ซึ่งเป็นชาวเขาเผาปกาเกอะญอ หรือ ชาวกระเหรี่ยง แต่มีความพิการตาบอดสนิททั้งสองข้าง ด้วยโรคเบเซ็ท(Behcet's)คือโรคเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย แต่ไม่ย่อท้อ ค่อยๆทดลองสร้างสูตรสร้างโรงงานโดยยึดถือแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ภายในโรงงานผลิตเนยถั่วลิสง น้ำมันถั่วลิสงและผลิตจากถั่วงา จนประสบความสำเร็จนำสินค้าออกส่งขายตามซุปเปอร์มาเก็ตหลายแห่ง และยังมีสินค้าตัวใหม่ๆเพิ่มขึ้นทุกวัน จนสร้างรายได้ต่อเดือนมากกว่า ๑ ล้านกว่าบาท อีกทั้งยังดูแลมูลนิธิการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในชีวิต ซึ่งมีเด็กยากไร้ในความดูแล ชาย-หญิง จำนวน ๓๕ คน

นายพอลร์ ผู้พิชิตไพร ป่วยเมื่อปี ๒๕๔๑ จนเมื่อปี ๒๕๔๔ ตาทั้งสองข้างบอดสนิท จึงออกจามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่กรุงเทพตอนนั้นเรียนชั้นปริญญาตรีปี ๓ ออกมาอาศัยอยู่ที่บ้านและเก็บตัวอยู่ในห้องมากว่า ๒ ปี จนพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ไปเข้าศูนย์พัฒนาฟื้นฟูคนพิการ จนสามารถเรียนต่อระดับปริญญาตรีจนจบในวิชาชีพครุศาสตร์บัณฑิต แต่เพราะสภาพร่างกายไม่พร้อมจึงไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน จนกลับมาบ้าน และเห็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เป็นแรงในการดำเนินการทำเนยถั่วและนำมาประยุกต์ใช้สินค้าเกษตรที่มีอยู่ในบ้านเราโดยการแปรรูปสินค้า เพราะพ่อตนเป็นมิชชันนารีสอนศาสนามีชาวต่างชาติเดินทางมาพบปะบ่อยครั้ง จึงคิดค้นพัฒนาสูตรล้มลุกคลุกคลาน โดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง จนสร้างเครื่องจักรเองโรงงานเองพัฒนาต่อยอดจนมีการรับรอง อย.และมาตรฐานอย่างอื่นหลายอย่าง จนออกวางขาย ที่มีทุกวันนี้ได้เพราะยึดแนวทางคำสอนของพระองค์ท่าน และยังนำรายได้ส่วนหนึ่งไปดูแลเด็กในมูลนิธิเพื่อประโยชน์ต่อสังคมด้วย (news.ch๗.comออนไลน์ ๑ ต.ค.๖๐)

คลิก สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๐ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 21/11/2560 เวลา 14:38:07 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐