สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

เนื้อหาบางส่วน

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงภายหลังประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมได้หารือกรณีการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า ซึ่งดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนด และถูกผู้พิการร้องเรียนว่าไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ว่า กทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอด ซึ่งที่ผ่านมา กทม.ได้จัดสรรงบประมาณ ๓๕๐ ล้านบาท ในการติดตั้งลิฟท์สำหรับผู้พิการบริเวณสถานีรถไฟฟ้า จำนวน ๒๓ สถานี มีกำหนดแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างลิฟท์แล้วเสร็จเพียงบางส่วน เหลืออีก ๑๙ สถานี ที่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีข้อขัดข้องบางประการ

“เบื้องต้นทราบว่าบางส่วนเกิดจากเรื่องของสถานที่ติดตั้ง ซึ่งมีปัญหาในการขุดเจาะไปเจอสาธารณูปโภคจึงต้องย้ายที่ใหม่ และผู้รับเหมาแจ้งว่ามีเวลาในการดำเนินการค่อนข้างน้อยเพียง ๓–๔ ชั่วโมงต่อวัน ซึ่ง กทม.จะตั้งผู้ตรวจราชการ กทม.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ ว่าเกิดจากสาเหตุใด หากเป็นเหตุสุดวิสัยก็จะเร่งดำเนินการแก้ไข แต่หากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้รับเหมาหรือส่วนของ กทม.ก็จะดำเนินการตามระเบียบต่อไป” พล.ต.ท.อำนวย กล่าวและว่า จากที่ได้มอบหมายให้สำนักการจราจรและขนส่ง กทม.จัดทำโรดแมปการดำเนินงาน ปรากฏว่าในช่วงเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จะมี ๓–๔ สถานี แล้วเสร็จ คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปลายปี ๒๕๖๐ (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๓ ม.ค.๖๐) คลิกสาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 3/05/2560 เวลา 15:14:04 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐