สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

เนื้อหาบางส่วน

ณ ห้องคัทลียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากนางวันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การอบรมการใช้งานระบบบริการจัดเก็บข้อมูลข้อความภาษาไทยและภาอังกฤษในรูปแบบรหัสจีอาร์”

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำการเผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ทุกคน รวมทั้งผู้สูงอายุ และคนพิการทุกประเภทโดยเฉพาะคนพิการทางสายตา ที่ไม่สามารถอ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปได้สามารรถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบบาร์โค้ดสองมิติแบบรหัสจีอาร์

การอบรมเริ่มต้นด้วย การแนะนำระบบบริการจัดเก็บข้อมูลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสจีอาร์ และการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ กล่าวคือ การใช้งานระบบบริการจัดเก็บข้อมูลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสจีอาร์ เป็นการทำงานร่วมกันจากสื่อเทคโนโลยี ดังนี้ ๑.โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ ios และ android ๒.อัพโหลดเพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น GR code ใน app store สำหรับระบบปฏิบัติการ ios และอัพโหลดใน play store สำหรับระบบปฏิบัติการ android ทั้งนี้ในระบบปฏิบัติการ android ต้องอัพโหลดแอพพลิเคชั่น สังเคราะห์เสียงพูด VAJA ด้วย

วิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น GR code สำหรับใช้อ่านเอกสารที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบรหัสจีอาร์ โดยเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น GR code ในโทรศัพท์มือถือ แล้วนำไปสแกนที่โค้ดบนเอกสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดทำการเผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้ในรูปแบบรหัสจีอาร์(มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๘ เม.ย.๕๙) สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

ที่มา: มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
วันที่โพสต์: 10/06/2559 เวลา 13:56:01 ดูภาพสไลด์โชว์ สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

แสดงความคิดเห็น

รอตรวจสอบ
จัดฟอร์แม็ต ดูการแสดงผล

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

รอตรวจสอบ

ยกเลิก

รายละเอียดกระทู้

สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เนื้อหาบางส่วน ณ ห้องคัทลียา ชั้น ๕ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากนางวันทนีย์ พันธชาติ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันเทคโนโลยีเพื่อคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “การอบรมการใช้งานระบบบริการจัดเก็บข้อมูลข้อความภาษาไทยและภาอังกฤษในรูปแบบรหัสจีอาร์” ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำการเผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ทุกคน รวมทั้งผู้สูงอายุ และคนพิการทุกประเภทโดยเฉพาะคนพิการทางสายตา ที่ไม่สามารถอ่านเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ทั่วไปได้สามารรถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบบาร์โค้ดสองมิติแบบรหัสจีอาร์ การอบรมเริ่มต้นด้วย การแนะนำระบบบริการจัดเก็บข้อมูลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสจีอาร์ และการฝึกปฏิบัติการใช้งานระบบ กล่าวคือ การใช้งานระบบบริการจัดเก็บข้อมูลข้อความภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบรหัสจีอาร์ เป็นการทำงานร่วมกันจากสื่อเทคโนโลยี ดังนี้ ๑.โทรศัพท์แบบสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ ios และ android ๒.อัพโหลดเพื่อติดตั้งแอพพลิเคชั่น GR code ใน app store สำหรับระบบปฏิบัติการ ios และอัพโหลดใน play store สำหรับระบบปฏิบัติการ android ทั้งนี้ในระบบปฏิบัติการ android ต้องอัพโหลดแอพพลิเคชั่น สังเคราะห์เสียงพูด VAJA ด้วย วิธีการใช้งาน แอพพลิเคชั่น GR code สำหรับใช้อ่านเอกสารที่จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบรหัสจีอาร์ โดยเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่น GR code ในโทรศัพท์มือถือ แล้วนำไปสแกนที่โค้ดบนเอกสารที่เป็นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จัดทำการเผยแพร่ เอกสารสิ่งพิมพ์ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ให้ในรูปแบบรหัสจีอาร์(มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๒๘ เม.ย.๕๙) สาร มพพท. ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

จัดฟอร์แม็ตข้อความและมัลติมีเดีย

  1. เพิ่ม
  2. เพิ่ม ลบ
  3. เพิ่ม ลบ
  4. เพิ่ม ลบ
  5. เพิ่ม ลบ
  6. เพิ่ม ลบ
  7. เพิ่ม ลบ
  8. เพิ่ม ลบ
  9. เพิ่ม ลบ
  10. ลบ
เลือกการตกแต่งที่ต้องการ

ตกลง ยกเลิก

รายละเอียดการใส่ ลิงค์ รูปภาพ วิดีโอ เพลง (Soundcloud)

Waiting...