สไลด์โชว์ สภาคนพิการ ยื่น กมธ.ส.ส. แก้ปัญหากองทุน-เร่งจ้างคนพิการ ตามกฎหมายกำหนด

กลับ