สไลด์โชว์ จ.ลำปาง มอบแขน-ขาเทียม และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ แก่ผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ.

กลับ