สไลด์โชว์ เปิดใจ ‘ครูอ๋อง’ พิการทางสายตา สอนภาษาอังกฤษเด็กๆ ร้องเต้น จำศัพท์ได้แม่น

กลับ