สไลด์โชว์ "สุวัจน์ - วิว เยาวภา" พบนักกีฬาคนพิการ เปิดนโยบายกีฬาชาติพัฒนากล้า พร้อมชูกองทุน Soft Power 10,000 ล้าน

กลับ