สไลด์โชว์ ชัชชาติ เผยจัดสอบผู้พิการผ่าน 200 กทม.รับได้แค่ 11 หน่วยงานไหนสนใจติดต่อได้

กลับ