สไลด์โชว์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษกาญจนบุรี เรียกร้อง ‘พรรคการเมือง’ ให้ความสำคัญ ‘เด็กพิการ-เด็กพิเศษ’

กลับ