สไลด์โชว์ MEA สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 ล้านบาท ให้สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กลับ