สไลด์โชว์ รพ.ตรัง ชูวิธีสายสวนร่วมเอกซเรย์ลากลิ่มเลือดสมอง ลดพิการ-แทรกซ้อน ตั้งเป้าเป็นศูนย์รักษา

กลับ