สไลด์โชว์ “นฤมล” ห่วงผู้พิการเข้าสู่ระบบงานต่ำ หนุนเอกชนใช้ ม.35 สร้างอาชีพมั่นคงแทนส่งเงินเข้ากองทุน

กลับ