สไลด์โชว์ ‘กรุงไทย’ สนับสนุน ‘ผู้พิการทางสายตา’ ยืนยันตัวตน เปิดบัญชีสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ

กลับ