สไลด์โชว์ สธ.สงขลา เตือนสังเกตอาการเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง ให้รีบไปโรงพยาบาลฯเพื่อป้องกันความพิการ

กลับ