สไลด์โชว์ สารพัดช่าง มอบรถสามล้อโยก ผู้พิการ เล็งเปิดโอกาสศึกษาต่อ สร้างโอกาส-อาชีพ

กลับ