สไลด์โชว์ ‘ช่างโจ’ พิการเพียงกายแต่เปี่ยมด้วยน้ำใจ ตระเวนตัดผมฟรีให้คนป่วย-ผู้ยากไร้

กลับ