สไลด์โชว์ เจียดก้อนสุดท้ายปีนี้รวดเดียว 1.4 หมื่น ล.เบี้ย “คนชรา-พิการ-เอดส์” ส่วนงบกลางพิเศษ 8.3 พัน ล.แจก 10 ล้าน สูงอายุยังไม่ขยับ

กลับ