สไลด์โชว์ “ศักดิ์สยาม” มอบอุปกรณ์ช่วยความพิการเนื่องจากใช้รถใช้ถนน ตั้งเป้า 110 ล.ต่อปี ยกระดับคุณภาพชีวิต

กลับ