สไลด์โชว์ เคทีซี มอบเงินบริจาคจากโครงการ “New Life BRA CYCLE” ให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ

กลับ