สไลด์โชว์ ศูนย์สิรินธรฯ ร่วม รพ.นาวังเฉลิมพระเกียรติฯ ทำขาเทียมมอบให้พี่น้องคนพิการ จ.หนองบัวลำภู

กลับ