สไลด์โชว์ Microsoft เปิดตัวชุดเมาส์และคีย์บอร์ด ที่ออกแบบมาให้ผู้พิการสามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

กลับ