สไลด์โชว์ ดราม่าหามคนพิการลงเครื่องทุลักทุเล สนามบินเผย สายการบินไม่มาขอใช้ทางลาดเอง

กลับ