สไลด์โชว์ กลุ่มอาชีพคนพิการทำธุรกิจโรงน้ำดื่มเพิ่มอาชีพมีรายได้ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี

กลับ