สไลด์โชว์ อุปกรณ์ช่วยแสดงตำแหน่ง QR Code เพื่อคนตาบอดของจุฬาฯ จดทะเบียนอนุสิทธิบัตรจากกรมทรัพย์สินฯ

กลับ