สไลด์โชว์ ถึงเวลาองค์กรต่างๆ ร่วมยกระดับอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ ด้วยการเปลี่ยนโควตาการจ้างงานผู้พิการให้เป็นโค้ช AI

กลับ