สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือการได้ยิน เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

กลับ