สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไป : บางกะปิ กทม.

กลับ