สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานบัญชี : คลองเตย กทม.

กลับ