สไลด์โชว์ เชิญคนพิการทางด้านร่างกาย-เดินได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ/ช่างไฟฟ้า-ประปา : ปากเกร็ด นนทบุรี

กลับ