สไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : บางนา กทม.

กลับ