สไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่ปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานธุรการ : สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี

กลับ