สไลด์โชว์ โออาร์ เปิดร้าน คาเฟ อเมซอน ฟอร์ แชนศ์ ขยายโอกาสการทำงาน และสร้างความเท่าเทียมให้กลุ่มผู้สูงวัย

กลับ