สไลด์โชว์ จังหวัดเชียงรายจัดการต้อนรับขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์ งานกีฬาแห่งชาติ และกีฬาคนพิการแห่งชาติ อย่างยิ่งใหญ่

กลับ