สไลด์โชว์ พม. จัดงานเสริมพลัง เชิดชูเกียรติ นักกีฬาคนพิการ

กลับ