สไลด์โชว์ จังหวัดสระแก้ว แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ "น้องบีม" ชัยวัฒน์ รัตนะ นักกีฬากรีฑาคนพิการ

กลับ