สไลด์โชว์ กฟน. มอบเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาคนพิการฯ ประจำปี 2561 พร้อมร่วมเปิดโครงการใหญ่ 'พาน้องไปดูพี่ ปี 2' ในกีฬาเอเชี่ยนพาราเกมส์

กลับ