สไลด์โชว์ เชิญคนพิการที่สามารถปฏิบัติงานได้ เข้าทำงานตำแหน่งพนักงานขาย : บางบอน กทม.

กลับ