สไลด์โชว์ ร.10 ห่วงราษฎรจ.เชียงใหม่ประสบภัยหนาวพระราชทานผ้าห่มบรรเทาความเดือดร้อน

กลับ