สไลด์โชว์ พม.แจ้งผู้พิการร่วมพระราชพิธีฯ ถวายดอกไม้จันทน์

กลับ