สไลด์โชว์ ปธ.กรธ.ปัดถูกกดดันให้เร่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรธน. เพื่อจะได้ลต.ตามที่นายกฯกำหนด

กลับ