สไลด์โชว์ "ส.ส.ร.40" ค้าน ให้อำนาจ ศาลรธน. สั่งจำคุกได้

กลับ