สไลด์โชว์ 'มีชัย'ย้ำต้องทำกม.ลูกที่เหลือให้เสร็จตามกรอบ

กลับ