สไลด์โชว์ Hi Class มอบเงิน-เลี้ยงอาหารกลางวันผู้พิการทางสายตา

กลับ